Teito Oy – yhteistyökumppanisi

Etusivun kuva

Vaativat IT-laitteiden olosuhteet tarvitsevat ammattilaisten ratkaisuja. Kotimainen Teito Oy on dynaaminen, palveleva ja luotettava yhteistyökumppani vaativien IT-ratkaisujen ja -laitteiden toimittajana. Yrityksen historia alkaa vuodelta 1992, mikä takaa vuosien ammattitaidon ja kokemuksen asiakkaidemme käyttöön. Asiantuntijapalvelut toteutetaan yhteistyössä asiakkaidemme kanssa myös kansainvälisellä tasolla. Yrityksen koko mahdollistaa nopean reagoinnin myös asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Toimivien ratkaisujen ansiosta asiakas saa kilpailuetua omassa asiakaskunnassaan tai toimialallaan.

Sertifioitu järjestelmämme ja toimintamme täyttää kansainvälisen laatujärjestelmästandardin ISO 9001 -vaatimukset.

Teito – Solution®

Mikä?
Teito Oy:n kehittämä Teito – Solution® on palvelukonsepti, jonka avulla asiakas saa vaativiin käyttöolosuhteisiin toimivan ja luotettavan IT-ratkaisun, ja joka täyttää asiakkaan asettamat vaatimukset.

Kenelle?
Palvelukonsepti on tarkoitettu yritysasiakkaille, joille on ensiarvoisen tärkeää, että IT- ratkaisut sekä laitteistot toimivat luotettavasti ja häiriöittä myös vaativissa olosuhteissa. Näitä voivat olla tärinä, iskut, kosteus, pöly, kuumuus, kylmyys jne.

Miten?
Teito – Solution® asiakaslähtöinen palvelukonsepti, joka alkaa asiakkaan käyttöympäristön selvityksenä. Tämä tehdään yhteistyössä Teito asiantuntijan kanssa. Näin asiakas saa ratkaisuehdotuksen prototyypin valmistamiseksi ja kustannusarvioin sekä prototyypistä että lopputuotteesta sovitussa kustannuskehyksessä. Sopimuksen jälkeen käynnistyy asiakasprojekti. Projektista syntyvät tarvittavat 3D mallinnukset, suunnitteluaineistot. Kaikki prototyypit testataan ja hyväksytään yhdessä asiakkaiden kanssa erikseen sovitun testaus- ja hyväksymisohjelman mukaisesti pitäen sisällään myös tarvittavat ulkopuoliset testaukset tai hyväksynnät. Asiakas saa käyttöönsä prototyypin, sen käyttöohjeet, ohjeistukset, laitekuvaukset sekä takuuehdot.

Miksi Teito – Solution®?
Kansainvälisesti tunnetut asiakkaamme ovat valinneet meidät pitkäaikaiseksi ja luotettavaksi yhteistyökumppanikseen, koska
• asiakkaan omat asiantuntijat pääsevät osallistumaan ratkaisujen tekemiseen, jolloin asiakas saa myös sellaisia ominaisuuksia, joita muilla laitetoimittajilta ei ole tarjolla.
• ratkaisut ovat kustannustehokkaita ja luotettavampia verrattuna useiden laitetoimittajan vastaaviin ratkaisuihin. Tästä hyötyy asiakas taloudellisesti.
• edistykselliset ratkaisut ovat nopeuttaneet tuotantoa ja lisänneet tuottavuutta.
• ratkaisuissa käytetään edistyksellistä saatavilla olevaa teollisuusstandardien mukaista hyväksi testattua tekniikkaa, joka toimii luotettavasti ja häiriöttömästi asiakkaan vaativassa toimintaympäristössä. Ratkaisut sovitetaan asiakkaan tarpeisiin, jolloin, asiakas saa toimivan ratkaisun ja jatkuvuutta toimintaan ilman käyttökatkoksia.
• ratkaisujen laitteet ovat pitkän elinkaaren laitteita, joilla varmistetaan saatavuus, käytettävyys ja kustannussäästöt myös tulevaisuudessa.
• asiakkaat ovat integroineet ratkaisut omiin laitekokonaisuuksiinsa ja tuotemerkkeihinsä, joka on osoitus keskinäisestä luottamuksesta.
• asiakasprojektityöskentelyssä on aina nimetty vastuuhenkilö, jolloin asiakkaalla on toimiva kanava yhteydenpitoon. Yhteyshenkilö hoitaa kaikki toimitusprojektiin liittyvät asiat esim. ongelmatilanteiden selvittelyt jne. Tämä säästää asiakkaan aikaa ja kustannuksia sekä parantaa toimitusprojektien hallittavuutta.
• toimivan ja kiinteän yhteistyöverkoston avulla saadaan ratkaisut vastaamaan asiakkaiden vaativimpiakin tarpeita

Print Friendly, PDF & Email